รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คือ Khlong kum , Bung Kum , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10230 หมู่ 7-12(ส่วนหมู่ 1-6, 13 ใช้รหัส 10240) คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
10240 หมู่ 1-6, 13 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) และ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่หมู่ 7-12(ส่วนหมู่ 1-6, 13 ใช้รหัส 10240) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230
2.พื้นที่หมู่ 1-6, 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10244 ไปรษณีย์คลองกุ่ม 13/89-90 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด