รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Chan , Bang Kapi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10240 ทั้งแขวงคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) โดยมีไปรษณีย์คลองจั่นรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10242 ไปรษณีย์บึงทองหลาง 2564, 2566 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด