รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Tan , Khlong Toei , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10110 ทั้งแขวงคลองตัน คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยมีไปรษณีย์พระโขนงรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10113 ไปรษณีย์สันติสุข 782-784 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
- พระโขนง สาขา 1 690 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด