รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Tan Nuea , Watthana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10110 ทั้งแขวงคลองตันเหนือ คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยมีไปรษณีย์พระโขนงรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10116 ไปรษณีย์คลองตัน 873,875 ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด