รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Thanon , Sai Mai , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10220 ทั้งแขวงคลองถนน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา(10220) โดยมีไปรษณีย์รามอินทรารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10222 ไปรษณีย์คลองถนน 2106 กองการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด