รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10520 ทั้งแขวงคลองสาม คลองสาม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยมีไปรษณีย์ลาดกระบังรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร