รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Toei , Khlong Toei , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10110 ทั้งแขวงคลองเตย คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยมีไปรษณีย์พระโขนงรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10111 ไปรษณีย์คลองเตย 1422/2,1424 ซอยศิรินทร์ 6 ถนนพระราม 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10112 ไปรษณีย์นานา 118-122 ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10342 ไปรษณีย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ภายในอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด