รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร คือ Khlong Toei Nuea , Watthana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10110 ทั้งแขวงคลองเตยเหนือ คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยมีไปรษณีย์พระโขนงรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10114 ไปรษณีย์ประสานมิตร 12/3-4 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
10117 ไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ 114 อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย 23 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- พระโขนง สาขา 3 35 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด