รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คือ Khuha Sawan , Phasi Charoen , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10160 ทั้งแขวงคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ(10160) โดยมีไปรษณีย์ภาษีเจริญรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร