รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คือ Khu Fang Nuea , Nong Chok , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10530 ทั้งแขวงคู้ฝั่งเหนือ คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก(10530) โดยมีไปรษณีย์หนองจอกรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร