รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10900 ทั้งแขวงจอมพล จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยมีไปรษณีย์จตุจักรรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10901 ไปรษณีย์สามแยกลาดพร้าว 228/24-25 ถนนลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10905 ไปรษณีย์ซันทาวเวอร์ส 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น G ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10906 ไปรษณีย์ตึกช้าง 3300 ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารตึกช้าง โซนซี ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10907 ไปรษณีย์ยุติธรรม อาคารสโมสรศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด