รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10100 ทั้งแขวงจักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย(10100) โดยมีไปรษณีย์พลับพลาไชยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร