รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10900 ทั้งแขวงจันทรเกษม จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยมีไปรษณีย์จตุจักรรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10904 ไปรษณีย์จันทรเกษม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด