รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ Chimphli , Taling Chan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10170 ทั้งแขวงฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยมีไปรษณีย์ตลิ่งชันรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.บรมราชชนนี (ขาเข้า) ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บรมราชชนนี (ขาเข้า) เลขที่ 302/4 ถนนบรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด