รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร คือ Chong Nonsi , Yannawa , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10120 ทั้งแขวงช่องนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยมีไปรษณีย์ยานนาวารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร