รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร คือ Nong Bon , Prawet , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10250 ทั้งแขวงดอกไม้ ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยมีไปรษณีย์อ่อนนุชรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10263 ไปรษณีย์ทุ่งเศรษฐี อาคารคนฑี (KTB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด