รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10210 ทั้งแขวงดอนเมือง ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่(10210) โดยมีไปรษณีย์หลักสี่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10211 ไปรษณีย์ดอนเมือง 329 ซอยเชิดวุฒากาศ 11 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด