รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10600 ทั้งแขวงดาวคะนอง ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยมีไปรษณีย์สำเหร่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร