รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คือ Din Daeng , Din Daeng , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10400 ทั้งแขวงดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยมีไปรษณีย์สามเสนในรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10321 ไปรษณีย์สุทธิสาร 269 ถนนสุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10325 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10326 ไปรษณีย์ไทยประกันชีวิต 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10407 ไปรษณีย์ดินแดง 530-532 ถนนอโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10415 ไปรษณีย์เดอะสตรีท ห้องเลขที่ G06R-G07R ชั้นที่ G ภายในศูนย์การค้า THE STREET ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด