รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ Dusit , Dusit , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10300 ทั้งแขวงดุสิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต(10300) โดยมีไปรษณีย์ดุสิตรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10302 ไปรษณีย์ทำเนียบรัฐบาล 1 ถนนพิษณุโลก (ภายในทำเนียบรัฐบาล) ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10304 ไปรษณีย์ศึกษาธิการ 319 อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10305 ไปรษณีย์รัฐสภา 2 อาคารรัฐสภา3 ถนนอู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด