รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คือ Talat Bang Khen , Lak Si , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10210 ทั้งแขวงตลาดบางเขน ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่(10210) โดยมีไปรษณีย์หลักสี่รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร