รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ Taling Chan , Taling Chan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10170 ทั้งแขวงตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยมีไปรษณีย์ตลิ่งชันรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร