รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ Thanon Nakhon Chai Si , Dusit , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10300 ทั้งแขวงถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต(10300) โดยมีไปรษณีย์ดุสิตรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10301 ไปรษณีย์บางกระบือ 871/20-21 ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด