รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คือ Thanon Phaya Thai , Rat Thewi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10400 ทั้งแขวงถนนพญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยมีไปรษณีย์สามเสนในรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10401 ไปรษณีย์ราชเทวี 55/19-20 ถนนพญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10409 ไปรษณีย์ประตูน้ำ 1/45-46 ซอยเพชรบุรี 19 ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด