รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คือ Thanon Phetchaburi , Rat Thewi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10400 ทั้งแขวงถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยมีไปรษณีย์สามเสนในรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10405 ไปรษณีย์อุรุพงษ์ 530-532 ซอยพญานาค ถนนพระราม 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10414 ไปรษณีย์เดอะแพลทินัม ชั้น 5 โซน 3 ห้องที่ 5-40 5-41 5-60 5-61 และ 5-62 ภายในศูนย์การค้า The Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 11025-11027 (157/2 - 157/5) ชั้นที่ 1 ภายในอาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด