รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คือ Thawi Watthana , Thawi Watthana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10170 ทั้งแขวงทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยมีไปรษณีย์ตลิ่งชันรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ สนามหลวง 2 ภายในโครงการเจนพลัสมอลล์ (ตลาดนัดสนามหลวง 2) ชั้น 1 อาคาร B เลขที่ 195/1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด