รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร คือ Thap Yao , Lat Krabang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10520 ทั้งแขวงทับยาว ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยมีไปรษณีย์ลาดกระบังรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร