รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร คือ Thung Khu , Thung Khu , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10140 ทั้งแขวงทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ(10140) โดยมีไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งครุ 519/31 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด