รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คือ Thung Phaya Thai , Rat Thewi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10400 ทั้งแขวงทุ่งพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยมีไปรษณีย์สามเสนในรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10413 ไปรษณีย์กรมโรงงานอุตสาหกรรม อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด