รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร คือ Thung Maha Mek , Sa Thon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10120 ทั้งแขวงทุ่งมหาเมฆ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยมีไปรษณีย์ยานนาวารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร