รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร คือ Thung Wat Don , Sa Thon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10120 ทั้งแขวงทุ่งวัดดอน ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยมีไปรษณีย์ยานนาวารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร