รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร คือ Bang Kapi , Huai Khwang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10310 ทั้งแขวงบางกะปิ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว(10310) โดยมีไปรษณีย์ลาดพร้าวรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10311 ไปรษณีย์เพชรบุรีตัดใหม่ 2372, 2374 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10323 ไปรษณีย์มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด