รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ Bang Khun Non , Bangkok Noi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงบางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10703 ไปรษณีย์บางขุนนนท์ 61/35-36 ถนนบางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด