รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร คือ Bang Khun Thian , Chom Thong , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10150 ทั้งแขวงบางขุนเทียน บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน(10150) โดยมีไปรษณีย์บางขุนเทียนรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร