รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คือ Bang Chan , Khlong Sam Wa , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10510 ทั้งแขวงบางชัน บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มีนบุรี(10510) โดยมีไปรษณีย์มีนบุรีรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- รถยนต์มีนบุรี จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณสำนักงานเขตคลองสามวา ถนนเลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด