รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คือ Bang Sue , Bang Su , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10800 ทั้งแขวงบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ(10800) โดยมีไปรษณีย์บางซื่อรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10801 ไปรษณีย์บางโพ 18-18/1 ถนนประชาราษฏร์ สาย 2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
10802 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า 1518 ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด