รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร คือ Bang Na , Bang Na , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10260 ทั้งแขวงบางนา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางนา(10260) โดยมีไปรษณีย์บางนารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10261 ไปรษณีย์อุดมสุข 2542/4-5 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
10262 ไปรษณีย์คลองบางนา 3420 , 3422 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
10264 ไปรษณีย์เซ็นทรัลซิตี้บางนา 587 ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด