รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร คือ Bang Bamru , Bang Phlat , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงบางบำหรุ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10705 ไปรษณีย์พระปิ่นเกล้า 115 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทีแสควร์ 289 ชั้น 1 ยูนิตที่ 1F-150 ห้างสรรพสินค้า T-SQUARE (TANG HAU SENG) ถนนสิรินธร บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด