รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร คือ Bang Pakok , Rat Burana , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10140 ทั้งแขวงบางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ(10140) โดยมีไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10141 ไปรษณีย์บางปะแก้ว 7,9 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด