รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร คือ Bang Mot , Thung Khu , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10140 ทั้งแขวงบางมด บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ(10140) โดยมีไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พระจอมเกล้าธนบุรี 126 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด