รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คือ Bang Rak , Bang Rak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10500 ทั้งแขวงบางรัก บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยมีไปรษณีย์บางรักรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10501 ไปรษณีย์ไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง (อาคารเดิม) บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
10501 ไปรษณีย์ไปรษณีย์กลาง 4 อาคารไปรษณีย์บางรัก ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง (อาคารชั่วคราว) บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด