รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ Bang Chueak Nang , Taling Chan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10170 ทั้งแขวงบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยมีไปรษณีย์ตลิ่งชันรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร