รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คือ Bang Waek , Phasi Charoen , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10160 ทั้งแขวงบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ(10160) โดยมีไปรษณีย์ภาษีเจริญรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร