รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร คือ Bang Phongphang , Yannawa , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10120 ทั้งแขวงบางโพงพาง บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยมีไปรษณีย์ยานนาวารับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10124 ไปรษณีย์สาธุประดิษฐ์ 653/42-43 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10125 ไปรษณีย์บางโพงพาง 1222 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด