รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ Ban Chang Lo , Bangkok Noi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงบ้านช่างหล่อ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร