รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คือ Pathum Wan , Pathum Wan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10330 ทั้งแขวงปทุมวัน ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง(10330) โดยมีไปรษณีย์รองเมืองรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ CentralWorld Plaza 4/1-2 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 254 อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬา 64 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- รองเมือง สาขา 1 959 อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยาม ชั้น 1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด