รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือ Phra Borom Maha Ratchawang , Phra Nakhon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10200 ทั้งแขวงพระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน(10200) โดยมีไปรษณีย์ราชดำเนินรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- ราชดำเนินสาขา 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด