รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10310 เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 88 ถึง ลาดพร้าว 128 และถนนรามคำแหง ซอย 9, 21, 39, 43/1, 53, 65 และถนนศรีวรา (ทาวน์อินทาวน์) และ ถนนอินทราภรณ์ พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว(10310) โดยมีไปรษณีย์ลาดพร้าวรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10312 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา 18 ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด