รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คือ Maha Phruettharam , Bang Rak , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10500 ทั้งแขวงมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยมีไปรษณีย์บางรักรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร