รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คือ Makkasan , Rat Thewi , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10400 ทั้งแขวงมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยมีไปรษณีย์สามเสนในรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10402 ไปรษณีย์มักกะสัน 133/43-44 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10403 ไปรษณีย์ไทยพาณิชย์ 1060 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เดอะพาลาเดียม ชั้น G(ชั้นที่ 1) ห้องเลขที่ 1A012 ภายในศูนย์การค้า The Palladium World Shopping อาคารเลขที่ 555 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด